vežba_5

uzmite staklenu čašu
stavite ispred objektiva telefona
fotografišite vašeg gosta
Luka Stojanović
Glória Monyov
Rác Gyöngyi
Katarina Kapičić
Vanja Novaković
Pera Savin
Andrea Palašti
Sanja Anđelković
k u ć n e v e ž b e
Jelena Gajinović
Milica Jokić
Danica Bićanić