Katarina Kapičić
vežba_4

nađite prašnjavu podlogu
ostavite nekome na njoj poruku ili crtež
fotografišite
Vanja Novaković
Ivana Čavić
Andrea Palašti
Luka Stojanović
Jelena Kuzmanov
Gyöngyi Rác
Glória Monyov
Pera Savin
k u ć n e v e ž b e
Jelena Gajinović