vežba_3

napravite mali tobogan i nešto što može da sklizne sa njega
snimite kratak video sa telefonom
Milica Jokić
Ivana Čavić
Andrea
Palašti
Luka Stojanović
Sanja Anđelković
Jelena
Gajinović
Vanja
Novaković
Rác Gyöngyi
Glória Monyov
Lidija Raletić
Vasilije Vujović Vasso
Sandra Jakovljević
Stefan Grković
Igor Schiller
Olga Mandić
Milica Strizović
Nemanja Dejanović
Kristina Božović
Jelena Bursać
Mladen Novaković
Doroteja
Lovre
k u ć n e v e ž b e
Luka Zurovski
Danica Bićanić
Miloš Bibić