Milica Jokić
vežba_2

nabavite manje ogledalo
stavite ga u prozor kuhinje tako da je lice ogledala okrenuto ka spolja
fotografišite odraz u ogledalu
Jelena Kuzmanov
Ivana Čavić
Andrea Palašti
Katarina Kapičić
Petar Milić
Sanja Anđelković
Luka Stojanović
Jelena Gajinović
Rác Gyöngyi
Glória Monyov
Pera Savin
Sandra Jakovljević
Milica Strizović
Igor Schiller
k u ć n e v e ž b e
Marija Stošić
Stefan Grković
Mladen Novaković
Danica Bićanić